[SF-BTS] Cry for the Moon (V x Suga)

posted on 07 Apr 2016 20:29 by tictoc13 in SF-BTS

Title: Cry for the Moon

Pairing : V x Suga

Author : tictoc13

Rating : PG-13

Author note : เรื่องราวและเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นเพียงสิ่งที่สมมุติขึ้นมา

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                คิมหันตฤดูช่างร้อนอบอ้าว  แม้จะมีลมพัดไหวหากลมนั้นก็โอบอุ้มความร้อนมาด้วยเสียจนกลายเป็นลมร้อน หญ้าสีเขียวค่อยๆแปรเป็นสีน้ำตาลอ่อน  อาชาสีขาวตัวใหญ่ยืนส่ายหัวอยู่ใต้ร่มไม้อย่างไม่ใคร่จะสบอารมณ์ ยามกีบเท้าสัมผัสพื้นฝุ่นก็กระจายคลุ้งสร้างความหงุดหงิดให้มันเพิ่มขึ้นอีกเป็นเท่าตัว

 

 

                มือใหญ่ตบคออาชาคู่ใจเป็นเชิงปลอบ

 

 

                "แดดแรงเกินกว่าที่เจ้าจะออกไปเล็มหญ้าได้นะสหาย เอาไว้แดดร่มกว่านักสักหน่อยข้าจะปล่อยเจ้าก็แล้วกัน"พูดจบก็เดินตรงไปยังริมแม่น้ำ  น้ำแห้งเหือดลงไปมากเหลือเกิน ฝูงปลาเพียรแหวกว่ายเพื่อประคับประคองตนในภาวะที่น้ำเหลือเพียงสองในสามของเวลาปกติ

 

 

                ต้นไม้ช่วยให้ร่มเงาได้เป็นอย่างดี  องค์ชายหกก้มมองหญ้าเปลี่ยนสีข้างกายแล้วอมยิ้ม

 

 

             &n